Page 1 of 1

Frostcoast

Posted: 23 Nov 2009 09:39
by Kingfish
Eilisen suurvoiton jälkeen allianssi muuttaa uudeksi pääkaupungiksi toistaiseksi Frostcoast kaupungin. Bindatkaa sinne.

KF